Europe Product

Europe Pocket Wifi(Unlimited) : พ็อกเก็ตไวไฟ (ยุโรป)

ข้อมูลการให้บริการ
 • ใช้งานได้ไม่จำกัด (Unlimited)
 • Upload 50 Mbps
 • Download 150 Mbps
 • แชร์ได้สูงสุด 5 เครื่อง
 • ครอบคลุมทั่วประเทศยุโรป 99.9%
 • แบตเตอร์รี่ชาร์ตเต็มใช้งานได้ 8 ชม.
 • เช่าขั้นต่ำ 3 วัน ขึ้นไป
 • รับเครื่องได้ที่ออฟฟิศตึกไทมส์ สแควร์/สนามบินสุวรรณภูมิ (รับเครื่องที่ไหน ต้องคืนเครื่องที่นั่น)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  250฿
  จอง

  Europe sim card : ซิมการ์ดยุโรป (10GB)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน
 • ปริมาณการใช้งานเต็ม 10GB (เมื่อใช้หมดสัญญาณจะตัดทันที)
 • โทรเข้า-ออก 3000 นาที และส่ง SMS 3000 SMS (ทุกเครือข่ายภายใน ยุโรป 37 ประเทศ ยกเว้น Australia , New Zealand , USA , Hong kong , Macau , Sri Lanka , Indonesia)
 • ครอบคลุมมากกว่า 30 ประเทศ ความเร็วสูงสุด 3G หรือ 4G
 • ผู้ให้บริการ Three UK
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  599฿
  จอง

  Europe sim card : ซิมการ์ดยุโรป (12GB)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน
 • ปริมาณการใช้งานเต็ม 12 GB (เมื่อใช้หมดสัญญาณจะตัดทันที)
 • โทรเข้า-ออกได้ใน 3000 นาที และส่ง SMS ได้ใน 3000 SMS (ทุกเครือข่ายภายใน ยุโรป37 ประเทศ ยกเว้น Australia , New Zealand , USA , Hong kong , Macau , Sri Lanka , Indonesia)
 • ครอบคลุมมากกว่า 30 ประเทศ ความเร็วสูงสุด 3G หรือ 4G
 • ผู้ให้บริการ Three UK
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  799฿
  จอง