Russia Product


Russia sim card : ซิมการ์ดรัสเซีย (Unlimited)

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 6 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน ไม่จำกัดตลอดการใช้งาน
 • ความเร็วสูงสุด 4G ไม่จำกัด
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ผู้ให้บริการ Мегафон(MegaFon)
 • ใช้งานได้ 99.9% ทั่วรัสเซีย
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  199฿
  จอง