Products
(การให้บริการจาก Wise World WiFi)                   

Sims card : ซิมการ์ดต่างประเทศ

รองรับเฉพาะ iPhone และ Samsung เท่านั้น ! * เนื่องจาก wise เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายซิม จึงสามารถแนะนำการตั้งค่าได้เพียงเบื้องต้นเท่านั้น
ในกรณีที่ลูกค้าตั้งค่าตามคู่มือทุกขั้นตอนแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
ทางบริษัท Wise ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่มีนโยบายคืนเงินลูกค้าหากเกิดกรณีนี้ขึ้น


Europe sim card : ซิมการ์ดยุโรป

Europe sim card : ซิมการ์ดยุโรป (12GB)
ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน
 • ปริมาณการใช้งานเต็ม 12 GB หากอยู่ในประเทศอังกฤษตลอดการใช้งาน
 • หากใช้ในประเทศอื่นด้วยจะสามารถใช้ 3GB ในอังกฤษและ 9GB ในประเทศอื่น ๆ
 • (เมื่อใช้งานครบสัญญาณจะตัดทันที)
 • ครอบคลุมมากกว่า 30 ประเทศ ความเร็วสูงสุด 3G หรือ 4G
 • ผู้ให้บริการ Three UK
 • โทรเข้า-ออกได้ 300 นาที (ภายในเครือข่าย Three UK เฉพาะสินค้าของ Wise เท่านั้น !)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • » รองรับเฉพาะ iPhone และ Samsung เท่านั้น ! «
  » กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของซิมการ์ดบนแพ็คเกจ ก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง «
  999฿


  Japan sim card : ซิมการ์ดญี่ปุ่น


  Japan sim card : ซิมการ์ดญี่ปุ่น (Unlimited)
  ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560
  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 8 วัน
 • ความเร็วสูงสุด 4G ไม่จำกัด
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ผู้ให้บริการ DOCOMO
 • ใช้งานได้ 99.9% ทั่วญี่ปุ่น
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • » รองรับเฉพาะ iPhone และ Samsung เท่านั้น ! «
  » กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของซิมการ์ดบนแพ็คเกจ ก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง «
  555฿  America sim card : ซิมการ์ดอเมริกา


  America sim card : ซิมการ์ดอเมริกา (9GB)
  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 9GB (เมื่อใช้งานครบ สัญญาณจะตัดทันที)
 • สามารถโทรในประเทศ 300 นาที และจะต้องเป็นซิมการ์ดจากผู้ให้บริการเดียวกัน
 • ผู้ให้บริการ AT&T และ T-Mobile
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • » รองรับเฉพาะ iPhone และ Samsung เท่านั้น ! «
  » กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของซิมการ์ดบนแพ็คเกจ ก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง «
  999฿


  Vietnam sim card : ซิมการ์ดเวียดนาม

  Vietnam sim card : ซิมการ์ดเวียดนาม (6GB)
  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 10 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 6GB (ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps ไม่จำกัดการใช้งาน)
 • ความเร็วสูงสุด 3G หรือ 4G
 • ผู้ให้บริการ Vinaphone
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • » รองรับเฉพาะ iPhone และ Samsung เท่านั้น ! «
  » กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของซิมการ์ดบนแพ็คเกจ ก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง «
  259฿


  Hongkong&Macau sim card : ซิมการ์ดฮ่องกง & มาเก๊า

  Hongkong&Macau sim card : ซิมการ์ดฮ่องกง & มาเก๊า (Unlimited)
  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 7 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 1.2GB (หลังจากนั้นลดลงเหลือ 256 Kbps ไม่จำกัด)
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ความเร็วในฮ่องกง 4G และมาเก๊า 3G ตลอดการใช้งาน
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • » รองรับเฉพาะ iPhone และ Samsung เท่านั้น ! «
  » กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของซิมการ์ดบนแพ็คเกจ ก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง «
  179฿


  Hong Kong 4 Day sim card : ซิมการ์ดฮ่องกง

  Hong Kong 4 Day sim card : ซิมการ์ดฮ่องกง (1GB Unlimited)
  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 4 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 1GB ต่อวัน (หลังจากนั้นลดลงเหลือ 128 Kbps ไม่จำกัด)
 • ความเร็วสูงสุด 3G หรือ 4G
 • ผู้ให้บริการ China Mobile
 • สามารถเลือกการโทรได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 •          1.โทรภายในประเทศฮ่องกงได้ 80 นาที(โทรครบแล้วตัดทันที)
           2.โทรกลับประเทศไทยได้ 20 นาที(โทรครบแล้วตัดทันที)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • » รองรับเฉพาะ iPhone และ Samsung เท่านั้น ! «
  » กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของซิมการ์ดบนแพ็คเกจ ก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง «
  179฿


  China&Hongkong sim card : ซิมการ์ดจีน&ฮ่องกง

  China&Hongkong sim card : ซิมการ์ดจีน&ฮ่องกง (2GB)
  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 7 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 2GB (เมื่อใช้งานครบสัญญาณจะตัดทันที)
 • ความเร็ว 42 Mbps ตลอดการใช้งาน
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ผู้ให้บริการ ประเทศจีน China Unicom , ประเทศฮ่องกง PCCW
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • » รองรับเฉพาะ iPhone และ Samsung เท่านั้น ! «
  » กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของซิมการ์ดบนแพ็คเกจ ก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง «
  499฿


  Taiwan sim card : ซิมการ์ดไต้หวัน

  Taiwan sim card : ซิมการ์ดไต้หวัน (Unlimited)
  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 5 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน ไม่จำกัด
 • ความเร็วสูงสุด 4G
 • ผู้ให้บริการ Fareastone
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • » รองรับเฉพาะ iPhone และ Samsung เท่านั้น ! «
  » กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของซิมการ์ดบนแพ็คเกจ ก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง «
  299฿


  Singapore,Malaysia sim card : ซิมการ์ดสิงค์โปร มาเลเซีย

  Singapore,Malaysia sim card : ซิมการ์ดสิงค์โปร มาเลเซีย (Unlimited)
  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 7 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 1.2GB (หลังจากนั้นลดลงเหลือ 256 Kbps ไม่จำกัด)
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ผู้ให้บริการ StarHub
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • » รองรับเฉพาะ iPhone และ Samsung เท่านั้น ! «
  » กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของซิมการ์ดบนแพ็คเกจ ก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง «
  349฿


  Pocket WiFi : อินเตอร์เน็ตไร้สายแบบพกพา (สำหรับเช่า)

  *ไม่ว่าเกิดกรณีใดใด ทางบริษัท Wise จะไม่ทำการคืนเงินทุกกรณี สำหรับ Pocket WiFi ที่ร่วมรายการโปรโมชั่น ทางบริษัท wise จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

  Vietnam Pocket WiFi : อินเตอร์เน็ตไร้สาย (เวียดนาม)

  Vietnam Pocket WiFi (Unlimited)
  ข้อมูลการให้บริการ
 • ปริมาณการใช้งาน 3GB Unlimited (เมื่อใช้งานครบแล้ว ความเร็วจะลดลงเหลือ 512 Kbps)
 • Download 21 Mbps
 • แชร์ได้สูงสุด 3 เครื่อง
 • แบตเตอร์รี่ชาร์ตเต็มใช้งานได้ 8 ชม.
 • ครอบคลุมทั่วประเทศเวียดนาม 99.9%
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • » ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ยังไม่รวม Vat 7% และไม่รวมประกันตัวเครื่อง (ไม่คืนเงินในทุกกรณี)«
  100฿/Day


  Japan Pocket WiFi : อินเตอร์เน็ตไร้สาย (ญี่ปุ่น)


  Japan Y-Mobile (Unlimited)
  จองและชำระเงินภายในวันที่ 25 ก.ค. 2560 ใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2560
  ข้อมูลการให้บริการ
 • ใช้งานได้ไม่จำกัด (Unlimited)
 • Upload 10 Mbps
 • Download 110 Mbps
 • แชร์ได้สูงสุด 10 เครื่อง
 • แบตเตอร์รี่ชาร์ตเต็มใช้งานได้ 8 ชม.
 • ครอบคลุมทั่วประเทศญี่ปุ่น 99.9%
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • » ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น และรวมทุกอย่างแล้ว และไม่คืนเงินในทุกกรณี«
  99฿/Day


  Korea Pocket WiFi : อินเตอร์เน็ตไร้สาย (เกาหลี)

  Korea Pocket WiFi (Unlimited)
  จองและชำระเงินภายในวันที่ 25 ก.ค. 2560 ใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2560
  ข้อมูลการให้บริการ
 • ใช้งานได้ไม่จำกัด (Unlimited)
 • Upload 50 Mbps
 • Download 100 Mbps
 • แชร์ได้สูงสุด 10 เครื่อง
 • ครอบคลุมทั่วประเทศเกาหลี 99.9%
 • แบตเตอร์รี่ชาร์ตเต็มใช้งานได้ 8 ชม.
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • » ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น และรวมทุกอย่างแล้ว และไม่คืนเงินในทุกกรณี «
  99฿/Day


  Taiwan Pocket WiFi : อินเตอร์เน็ตไร้สาย (ไต้หวัน)

  Taiwan WiFi (Unlimited)
  ข้อมูลการให้บริการ
 • ใช้งานได้ไม่จำกัด (Unlimited)
 • Upload 50 Mbps
 • Download 100 Mbps
 • แชร์ได้สูงสุด 10 เครื่อง
 • ครอบคลุมทั่วประเทศไต้หวัน 99.9%
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • »รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้น Vat7% «
  180฿/Day


  Condition For Pocket WiFi (เงื่อนไขสำหรับการเช่า Pocket WiFi)
  เงินค่ามัดจำ
 • เนื่องจากตัวเครื่องมีราคาสูง ทางเราจึงขอเก็บค่ามัดจำในการเช่ายืมอุปกรณ์ 1,000 บาทต่ออุปกรณ์หนึ่งเครื่อง
 • วิธีการคืนเงิน
 • หากลูกค้ามาคืนเครื่องด้วยตนเองที่ออฟฟิศสาขาอโศก: คืนค่ามัดจำเป็นเงินสด
 • หากลูกค้าคืนเครื่องทางไปรษณีย์หรือเคาน์เตอร์ที่สุวรรณภูมิ: คืนค่ามัดจำโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้ให้ไว้ในใบสมัคร
  ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
 • โดยทั่วไปแล้วจะทำการจัดส่งให้ฟรี ยกเว้นรายการที่โป็นโปรโมชั่น อาจจะมีข้อยกเว้น กรุณาติดต่อสอบถามพนักงาน
 • ค่าธรรมเนียมค้างชำระ
 • หากลูกค้าต้องการขยายช่วงเวลาในการเช่ายืม กรุณาแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าโดยทางเราจะคิดค่าใช้บริการเพิ่มเป็นอัตรารายวัน
 • การยกเลิกค่าธรรมเนียม
 • การยกเลิกสัญญาจะต้องยกเลิกก่อนล่วงหน้าวันเดินทางเป็นเวลา 3 วันขึ้นไป บริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวน
 • หากแจ้งยกเลิกล่วงหน้าวันเดินทางต่ำกว่า 3 วัน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าบริการ 50%
 • หากแจ้งยกเลิกในวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการ
 • ช่องทางการติดต่อขอยกเลิก
 • TELL : 02-664-1627
 • E-Mail : info@wiseincorp.com
 • Line : @wisepocketwifi
 • บริการประกันอุ่นใจ
 • ถ้าหากตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆเกิดการเสียหาย บริการอุ่นใจนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จากราคาที่ต้องจ่าย 100% ลูกค้าจะจ่ายเพียง 30% ของราคาค่าเสียหายจริง
 • ทางเราไม่บังคับให้ลูกค้าต้องสมัครบริการประกันอุ่นใจ แต่เพื่อความอุ่นใจของท่าน ทางบริษัทขอแนะนำให้ใช้บริการนี้
 • ในกรณีที่เครื่องเกิดความเสียหายขณะที่ลูกค้าใช้งาน ส่วนนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก เพียง 50฿/Day เท่านั้น !!